Dec 17, 2011

Delete Doctor 2.3 - Xóa file cứng đầu nhất, file dính virus trojan

 Xóa các tập tin mà bạn rất nhiều khó khăn để xóa, chẳng hạn như một số tập tin còn lại do virus, trojan, hoặc các tập tin với tên tập tin bị hỏng. Chương trình này cũng có thể xóa các tập tin như "index.dat" các tập tin Internet lịch sử lưu trữ , bằng cách lên lịch để xóa sau khi khởi động lại hệ thống. Chọn một tập tin để xóa được xây dựng từ trong tập tin trình duyệt hoặc kéo một biểu tượng tập tin của ứng dụng hoặc cửa sổ Explorer của Windows.

Author: DiskCleaners.com
Date: 2011-09-10
Size: 1.13 MB
License: Freeware
Requires: 98/ME/NT4/2000/XP/2003

Link Download: here
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© Free Download | Full Crack, Keygen, Serial
Designed by VNcrack Cooperated with Free Download
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top