Mar 6, 2012

Download CNET TechTracker 2.1 - Tiện ích tìm kiếm phần mềm trên Cnet

http://www.howinthetech.com/wp-content/uploads/cnet-techtracker-625x345.png
CNET TechTracker là một ứng dụng miễn phí từ CNET giúp giữ cho các phần mềm trên máy tính của bạn up-to-ngày và đảm bảo an toàn. TechTracker hoạt động bằng cách quét các phần mềm được cài đặt trên máy tính của bạn cảnh báo cho bạn khi có bản cập nhật. Giữ phần mềm up-to-date quan trọng bởi vì cập nhật thường chứa các bản vá lỗi mà làm cho máy tính của bạn an toàn hơn và các tính năng mới làm cho phần mềm của bạn tốt hơn.

TechTracker thúc đẩy các phần mềm cửa hàng của CNET Download.com - các cửa hàng lớn nhất của phần mềm trên thế giới - để cung cấp an toàn, cập nhật phần mềm miễn phí phần mềm gián điệp. TechTracker làm cho nó dễ dàng để theo dõi của tất cả các cập nhật phần mềm của bạn ở một nơi và đảm bảo bạn đang chạy các phiên bản mới nhất.
Các tính năng:

    Nhận thông báo và dễ dàng cài đặt các bản cập nhật phần mềm mới nhất của bạn
    Chọn quét TechTracker thường xuyên để cập nhật
    Tùy chỉnh danh sách các ứng dụng của bạn bằng cách ẩn hoặc bỏ qua thông báo
    Xem thông tin sản phẩm, bao gồm cả xếp hạng và dữ liệu phần mềm

Có gì mới trong phiên bản này:

    One-click cài đặt với các tính năng mới Smart Install ": Tiết kiệm thời gian và tránh bấm vào thông qua từng bước cài đặt phần mềm.
    Kết quả quét ngay lập tức: Xem kết quả quét của bạn ngay lập tức từ các phần mềm máy tính để bàn TechTracker.
    Điều khiển tiên tiến hơn: Chọn thời gian thuận tiện nhất cho hàng đợi của bạn để chạy, và giới hạn băng thông tải về của bạn sử dụng.


CNET TechTracker is a free application from CNET that helps keep the software on your computer up-to-date and secure. TechTracker works by scanning the software installed on your computer and alerting you when updates are available. Keeping software up-to-date is important because updates often contain patches that make your computer more secure and new features that make your software better.

TechTracker leverages the CNET Download.com software catalog -- the largest catalog of software in the world -- to provide secure, spyware-free software updates. TechTracker makes it easy to keep track of all your software updates in one place and ensure you are running the latest versions.
Features:
 • Receive notifications and easily install your latest software updates
 • Choose how often TechTracker scans for updates
 • Customize your applications list by hiding or skipping notifications
 • See product information, including ratings and software data
What's new in this version:
 • One-click installs with the new "Smart Install" feature: Save time and avoid clicking through every software installation step.
 • Immediate scan results: View your scan results immediately from the TechTracker desktop software.
 • More advanced controls: Pick the most convenient time for your queue to run, and limit the bandwidth your downloads use.

Hướng dẫn Download nhanh: Chọn "download on low speed" --> "Install and download file for free! (speed ~ 100 Kbs)"
Share this post
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© Free Download | Full Crack, Keygen, Serial
Designed by VNcrack Cooperated with Free Download
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top